Proč, příp. kdo by si měl vybrat pro pomoc ambulanci psychoterapie-v-brně?


 • Ten, kdo v kategorii "o mně" považuje terapeuta za slučitelného s představou člověka, kterému může důvěřovat, a se kterým dosáhne společně vyššího seberozvoje (dovedností, schopností, vlastností), spokojenosti a kvality života, příp úzdravy či změny
 • Kdo hledá znalce v oboru osobní spokojenosti, avšak současně je mu sympatické nahlížení na život komplexně (skrze polarity nespokojenost-radostnost, plné zdraví a síla vers.nemocnost a nemohoucnost), kde mu bude nabídnuta technika práce založená na pilířích vědecké empatie a intuice (vycházející z praxe a vzdělání zdravotnické psychologie, medicíny, aplikované psychoanalytické psychoterapie, komplexního bio-psycho-spirituálního náhledu na člověka)
 • Kdo neprezentuje své PR a reklamu namísto své vědecké a odborné píle, která je základem pro jakoukoliv spolupráci
 • Kdo považuje klinickou znalost za bazální, ale nikdy zahanbující či nutnou při spolupráci na seberozvoji
 • Kdo hledá profesionální vztah, akceptující prostředí, chce si rozumět a tím lépe ovládat vlastní život, chce lépe komunikovat s okolím a rozumět okolí, chce rozumět vlastním pocitům a umět je korigovat, poznat vlastní silné stránky a akceptovat se takového jaký je, ten, kdo nečeká jen radu, ale znalost na podkladě vzájemné spolupráce tam, kde je akceptována jedinečnost jeho osobnosti (potřeb, individuality, cíle), kterého chce v terapii dosáhnout
 • Chcete-li, kdo hledá kouče či guru, duchovního učitele k vlastnímu rozvoji, rozvoji svých sil, které by rád uplatnil
 • Kdo hledá odborníka, který je sebekritický k vlastním znalostem, a dosahuje dobrých výsledků skrze nekončícího procesu sebevzdělání a praxe, příp. spolupráce s kolegy
 • Kdo si chce zažít pozitivní zkušenost s člověkem rozumějícím duši, který není stigmatizující, škatulkující, odsuzující, není ani cizinec (v bílém plášti,) ale ani psychologický lajk, je naslouchajícím, odborným, empatickým přítelem a vůdcem, který rozumí vašim potřebám a cílům, nevědomým motivacím, příp. obtížím, a souvisle za vaší spolupráce nachází náhled a přináší pořadovanou změnu
 • Ale i kdo potřebuje pomoci s "chorobou":
 1. Kdo se léčí s vážnou tělesnou nemocí a neví si rady v oblasti vlastního života, vztahů aj.
 2. Kdo prožil extrémně zátěžovou situaci (ztrátu člověka, jiné trauma), neví jak se s tím vyrovnat, potřebuje přehodnotit život
 3. Kdo trpí duševními poruchami a příznaky a nechce je léčit pouze biologickými prostředky, ale chce poznat účinek vlastních sil
 4. Kdo má za cíl ulevit si od psychických potíží, ale i umožnit si změnu k vlastní vyšší spokojenosti - zažitím toho, co možná ani nevěděl, že postrádá
 5. Kdo hledá podporu v nesnázích, porozumění vlastní problematice, které nerozumí

KOMU JE LÉČBA URČENA:

 • Lidem pracujícím na nekončícím seberozvoji a posilování vlastních dovedností
 • Pacientům s duševní nemocí
 • Lidem, kteří nahlíží potřebu pomoci v duševních nesnázích - cítí se nejistě, nervózně, smutně, neví si rady ve vztazích, neumí vyřešit problém s partnerem, na pracovišti, nerozumí některým svým pocitům nebo chování, lidem, co mají problém, který se jim nedaří dlouhodobě vyřešit, hledají jiný úhel pohledu, nebo mají tělesný problém pro který neexistuje medicínské vysvětlení

CO MŮŽETE SPOLUPRACÍ ZÍSKAT:

 • spokojenost, radost, úspěch, změnu k vaší spokojenosti (asertivita, empatie, aj.)
 • úlevu od problémů, stabilizaci duševního stavu
 • větší osobní spokojenost
 • nové formy chování v kontextu potíží 
 • odpověď na otázku vašeho trápení formou psychologické diagnostiky
 • podporu, poradenství, edukaci, odborné vedení
 • přehodnocení problematiky, včetně umění žít ve složité situaci

JAKOU FORMOU SE DÁ SPOLUPRACOVAT:

 Vždy dle vaší potřeby a na základě společné domluvy, obyčejně se děje buď:

 • Jednorázově: formou jednoho setkání, které je dostačující k úlevě
 • Déledoběji: pravidelným potkáváním, délka setkávání závisí od úlevy od potíží, může být formou individuální nebo i párové (partneři) či rodinné (rodina)

 JAKÉ TECHNIKY PRÁCE VÁM MOHOU BÝT NABÍZENY:

 • Sebepoznání a sebezkušenost v individuálním sezení
 • Podpora (ujištění, poskytnutí informací) v problematice
 • Rozpracování problému - nový náhled (děje se i dramaticky za okolností konfrontace s potížemi jiným nabízeným úhlem pohledu)
 • Poradenství (rodině, partnerům aj. pacientů s tělesnou nebo duševní nemocí)
 • Poradenství rodičům dětí
 • Psychologická diagnostika dle cíle (porozumění svým potížím, vlastní osobě, aj.)
 • Techniky relaxace, práce se stresem
 • Další: na objednání - kurzy seberozvoje, komunikace, dobrých vztahů, Balintovské skupiny (pro firmy i pro kolegy a studenty psychologie, zdravotníky, vč. kurzu paliativní péče), skupinovou práci se sebeprožitkem (pro studenty, matky, aj. se stejnou problematikou)

Pokud Vám je cokoliv nesrozumitelné, neobávejte se telefonické konzultace