Stinná stránka psychoterapie. 

 Bez odvahy ke změně není zlepšení, není blahobytu! (T. Baťa)


Může být psychoterapie náročný proces?

Ano.

 

Který klient zvládne těžit a následně se těšit z výsledků psychoterapie?

-dostatečně motivovaný člověk, který umí překonávat překážky nebo je ochoten se to učit

- ten, který neočekává, že dostane rady, avšak se vlastním snažením dopracuje výsledku

- který přijme terapeuta jako průvodce, znalce, který doprovází k znalosti, otevírá rány, a zhojuje, a to v nejistě dlouhém časovém období tak, jak si jeho psychika vyžaduje

-ten, který má schopnost vytvořit vzájemně respektující dlouhodobý vztah

- netouží po krátkodobém a okamžitém efektu, ale po odměně za "dřinu a setrvání"

- kdo má realistické cíle

 

Život není tolik o tom, kolikrát se nadechneme, ale

je utvářen momenty, které nám "vyrazily dech". 


Toto psychické prozření vyžaduje snažení.

Cenu, kterou jí chcete Vy sami dát, přinese i Vámi nastavenou odměnu.